MULTIPLAN Insurance Agency

Ασφαλιστικά Νέα

Εδώ θα βρείτε όλα τα Νέα για το χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλησης

Πόσες φορές δεν έχουμε νιώσει αδικημένοι είτε επειδή κάποιος μας κατηγόρησε ότι τον βλάψαμε, είτε γιατί μία απρόβλεπτη κατάσταση εξελίχτηκε με άσχημο τρόπο και προκάλεσε κάποιο τραυματισμό ή σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσιακό στοιχείο;

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο αστικός κώδικας με τα άρθρα από 914 έως 923, προβλέπει τα αίτια σύμφωνα με τα οποία φέρουμε και τις ανάλογες ευθύνες. Για την οποιαδήποτε λοιπόν κακόβουλη, υστερόβουλη, άδικη, άνανδρη και γενικότερα κακοπροαίρετη συμπεριφορά ενός τρίτου ανθρώπου, έρχονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της αστικής

ευθύνης (ανάλογα με την περίπτωση) να μας καλύψουν και κατά συνέπεια να αποζημιώσουν (αν τελικά αποδειχθεί η ευθύνη μας για κάποιο ατυχές συμβάν).

Γενικότερα η αστική ευθύνη και όπως αυτή καλύπτεται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, αντανακλά τη στάση που κρατάμε μέσα από την πορεία μας στη ζωή: όταν έχουμε προνοήσει να καλύψουμε τα όποια λάθη μας που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά σε κάποιο τρίτο, μπορούμε να σχεδιάζουμε πιο άνετα το μέλλον μας, να πορευόμαστε στη ζωή μας και γενικότερα όπως λέει ο λαός μας «να κοιμόμαστε ήσυχοι».

Μία ιδιαίτερη κατηγορία είναι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις για τους οποίους ο κίνδυνος από την Αστική Ευθύνη τους είναι μεγαλύτερος. Επιγραμματικά μπορούμε να την προσδιορίσουμε ως εξής :

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη: καλύπτει τον ασφαλιζόμενο από λάθη και παραλείψεις που θα προκαλέσουν Σωματικές βλάβες ή Οικονομική ζημία στους πελάτες- προμηθευτές.

Αστική Ευθύνη Προϊόντων: ο κατασκευαστής, ο παραγωγός, ο εισαγωγέας, το κατάστημα που πουλά προϊόντα στον τελικό καταναλωτή είναι υπεύθυνα βάση νόμου για βλάβες που πιθανόν να προκαλέσουν τα προϊόντα που πουλούν η κατασκευάζουν.

Γενική Αστική Ευθύνη: κάλυψη των ασφαλιζομένων από την ευθύνη πρόκληση σωματικών βλαβών ή και υλικών ζημιών προς τρίτους από την λειτουργία του επαγγελματικού τους χώρου.

Νομική Προστασία: Ο ασφαλιστής Νομικής Προστασίας καλύπτει αφενός τις αναγκαίες δαπάνες, για την προστασία του ασφαλισμένου πχ δικαστικές και εξωδικαστικές, που περιλαμβάνουν βεβαίως και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου καθώς και τα έξοδα και τα τέλη ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, καθώς επίσης και τις δικηγορικές αμοιβές των δικαστικών επιμελητών. Επιπλέον, αναλαμβάνει να καλύψει την επιδικαζόμενη στον αντίδικο δικαστική δαπάνη, (εφόσον έτσι αποφασίσει το δικαστήριο). Ως εκ τούτου, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας είναι ασφάλιση ζημίας και μάλιστα ασφάλιση παθητικού, διότι τόσο οι δαπάνες Νομικής Προστασίας του ασφαλισμένου, όσο και η ενδεχόμενη υποχρέωση καταβολής των δαπανών του αντιδίκου, δεν μειώνουν τα ενεργητικά στοιχεία του ασφαλισμένου, αλλά δημιουργούν και επαυξάνουν τα παθητικά του στοιχεία.

Διαφορά Αστικής ευθύνης και Νομικής προστασίας

Στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, ο ασφαλισμένος που γίνεται υπαίτιος της πρόκλησης ζημίας σε τρίτους δεν αποζημιώνει ο ίδιος τους ζημιωθέντες αλλά η ασφαλιστική του εταιρία. Τέτοια ασφάλιση έχουμε υποχρεωτικά για το αυτοκίνητο και προαιρετικά για άλλους κινδύνους.

Ο ασφαλισμένος της Νομικής Προστασίας αναθέτει στην ασφαλιστική εταιρία να διεκδικήσει ως ζημιωθείς από την συμπεριφορά κάποιου άλλου, τις νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσης του είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς, αναλαμβάνοντας η ασφαλιστική εταιρία όλα τα σχετικά έξοδα.

Στην μεν λοιπόν Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αποζημιώνεται ένας τρίτος εξαιτίας τις συμπεριφοράς του ασφαλισμένου στη δε ασφάλιση Νομικής Προστασίας ο ίδιος ο ασφαλισμένος. Επιπλέον, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αναλαμβάνει και τα έξοδα για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου της, σε ένα χώρο που η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης δεν ενεργοποιείται.

Ιδιαίτερα για τον επιχειρηματικό κόσμο, τόσο η κάλυψη Αστικής Ευθύνης όσο και η Νομική Προστασία αποτελούν μία ασφαλιστική δικλίδα (πολλές φορές αποκαλείται ασφαλιστικό δίδυμο) που μπορεί να στηρίξει κάθε επιχείρηση και επιχειρηματία, ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα ακόμη και στις πιο δύσκολες συγκυρίες. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε δεκάδες περιστατικά, όπου η ύπαρξη των παραπάνω ασφαλιστηρίων συμβολαίων απάλλαξε τους επιχειρηματίες από ιδιαίτερα υψηλά κόστη αποζημιώσεων, δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών αναλαμβάνοντας την αναγκαιότητα της ασφάλισης.

Αναδημοσίευση από το Newsletter ( Σεπτεμβρίου 2014) της DAS

 

Πηγή: asfalisinet.gr


Ασφαλιστικά Νέα

MULTIPLAN Insurance Agency Ασφαλίσεις Ολων των Κλάδων με τις Καλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες
Η Multiplan Insurance Agency (MIA) είναι μια εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η οποία προσφέρει, με την εμπειρία 30 χρόνων των συνεργατών της, την δυνατότητα σχεδίασης λύσεων στις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

MULTIPLAN INSURANCE AGENCY

Κατεχάκη 44, 11525 Αθήνα

210 67 20 495 - 210 67 20 483

+30 694 42 89 585

210 67 46 150

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.