MULTIPLAN Insurance Agency

Ασφαλιστικά Νέα

Εδώ θα βρείτε όλα τα Νέα για το χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλησης

Με ανακοίνωση της η Εurostatus ως νόμιμη εκπρόσωπος της Alpha Insurance A/S στην Ελλάδα αναφέρει τα εξής:

«Η ασφαλιστική Alpha Insurance A/S αποφάσισε να αναστείλει την παραγωγή νέων εργασιών στην Ευρώπη. Πρόκειται για επιχειρηματική απόφαση της εταιρίας, η οποία διαβεβαιώνει τους συνεργάτες της σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται -και στην Ελλάδα- ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ασφαλισμένους στο ακέραιο.

H Alpha Insurance A/S επί σειρά ετών παρείχε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με φερεγγυότητα και συνέπεια, τηρώντας τις δεσμεύσεις της Οδηγίας Solvency II και θα συνεχίσει να παρέχει πλήρη κάλυψη σε όλα τα εν ισχύ συμβόλαια της.

Πέραν των εποπτικών κεφαλαίων που ανέρχονται στα 2,3 δισ. DKK (310.000.000 ευρώ), ειδικότερα στην ελληνική αγορά, οι εργασίες της Alpha Insurance είναι αντασφαλιστικά καλυμμένες στις Munich Re και Swiss Re δηλαδή τους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως, με αξιολόγηση ΑΑΑ. Κατά συνέπεια, για όλα τα συμβόλαια που βρίσκονται σε ισχύ και μέχρι τη λήξη τους, οι εκκρεμείς ζημιές αλλά και όσες τυχόν προκύψουν στη συνέχεια θα εξυπηρετούνται και θα αποζημιώνονται κανονικά.

Η διοίκηση της Eurostatus με τη συνέπεια και την υπευθυνότητα που έχει επιδείξει κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των συνεργατών και των ασφαλισμένων, εγγυάται ότι η σχέση που έχει δομηθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η οποία τιμάται, ενισχύεται και αποτελεί εχέγγυο για το μέλλον.»

Πληροφορίες του nextdeal.gr αναφέρουν ότι οι επικεφαλής της Εurostatus θα συναντηθούν στις 10 το πρωί με την Τράπεζα της Ελλάδος την ελληνική εποπτική ασφαλιστική αρχή.

Επισημαίνεται ότι ήδη η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώθηκε μέσω της EIOPA για τα προβλήματα που έχει η Alpha Insurance στην έδρα της την Δανία, ωστόσο οι έλληνες καταναλωτές δεν έμαθαν κάτι επ αυτού.

Σε ανακοίνωση της η Danish Financial Supervisory Authority ανέφερε τα εξής:

«H Danish Financial Supervisory Authority στις 27 Φεβρουαρίου 2018, ζήτησε από την Alpha Insurance A / S να μειώσει την αξία δύο απαιτήσεων συνολικού ύψους 35,6 εκατομμυρίων DKK.

Η Δανέζικη Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών διενεργεί επί του παρόντος επιθεώρηση στην Alpha Insurance A / S. Το πεδίο εφαρμογής της επιθεώρησης είναι οι μέθοδοι διαφύλαξης των απαιτήσεων και φερεγγυότητας. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, η δανική αρχή εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υποψιάστηκε ότι η αποτίμηση των απαιτήσεων της Alpha Insurance A / S ήταν υπερβολικά αισιόδοξη. Ως εκ τούτου, η Δανική Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών συζήτησε με την Alpha Insurance A / S σχετικά με την αποτίμηση των απαιτήσεων.

Η εκτίμηση της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Δανίας είναι ότι οι αντισυμβαλλόμενοι των δύο απαιτήσεων είναι απίθανο να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Alpha Insurance A / S με βάση την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση. Κατά συνέπεια, η δανική αρχή εποπτείας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών διέταξε την Alpha Insurance A / S να μειώσει την αξία των δύο απαιτήσεων κατά 35,6 εκατ. δανικές κορώνες (DKK). Η Δανέζικη Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών εκτιμά ότι αυτή η εντολή δεν θα καταστήσει τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια της Alpha Insurance A / S επαρκή για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας. Στην περίπτωση αυτή, η Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών θα υποχρεώσει την Alpha Insurance A / S να υποβάλει σχέδιο αποκατάστασης.

Η Δανέζικη αρχή εποπτείας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σημειώνει ότι η αξιολόγηση των αποτιμήσεων των συναλλαγών εντός του ομίλου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και συνεχίζει την επιθεώρηση της Alpha Insurance A / S.

Η Δανέζικη Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών ενημέρωσε τις εθνικές εποπτικές αρχές υποδοχής μέσω της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις εντολές που δόθηκαν στην Alpha Insurance.»

Στην συνέχεια ακολουθεί η ανακοίνωση της Δανέζικης Εποπτικής Ασφαλιστικής Αρχής στα Αγγλικά

«Summary of The Danish Financial Supervisory Authority’s order to Alpha Insurance A/S to write down the value of two receivables

On 27 February 2018, the Danish Financial Supervisory Authority has ordered Alpha Insurance A/S to reduce the value of two receivables by a total amount of DKK 35.6 million.
The Danish Financial Supervisory Authority is currently conducting an inspection in Alpha Insurance A/S. The scope of the inspection is methods for claims reserving and solvency. During the inspection, the Danish Financial Supervisory Authority suspected that the valuation of Alpha Insurance A/S’ receivables were too optimistic. Therefore, the Danish Financial Supervisory Authority engaged in discussions with Alpha Insurance A/S about the valuation of the receivables.

It is the Danish Financial Supervisory Authority’s assessment that the counterparties of the two receivables are unlikely to be able to meet their obligations towards Alpha Insurance A/S based on their current financial situation. Consequently, the Danish Financial Supervisory Authority has ordered Alpha Insurance A/S to reduce the value of the two receivables by DKK 35.6 million such that the valuations reflect the ability of the counterparts to meet their obligations towards Alpha Insurance A/S.

The Danish Financial Supervisory Authority expects that this order will cause Alpha Insurance A/S’ eligible own funds not to be sufficient to meet the Solvency Capital Requirement. In this case, the Danish Financial Supervisory Authority will order Alpha Insurance A/S to submit a recovery plan.

The Danish Financial Supervisory Authority notes that the assessment of the valuations of intra-group transactions has yet to be finished.

The Danish Financial Supervisory Authority is continuing the inspection of Alpha Insurance A/S.

The Danish Financial Supervisory Authority has informed the host national supervisory authorities via an European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) Cross-Border Platform of Collaboration about the order issued to Alpha Insurance.»

Πηγή: nextdeal.gr


Ασφαλιστικά Νέα

MULTIPLAN Insurance Agency Ασφαλίσεις Ολων των Κλάδων με τις Καλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες
Η Multiplan Insurance Agency (MIA) είναι μια εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η οποία προσφέρει, με την εμπειρία 30 χρόνων των συνεργατών της, την δυνατότητα σχεδίασης λύσεων στις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

MULTIPLAN INSURANCE AGENCY

Κατεχάκη 44, 11525 Αθήνα

210 67 20 495 - 210 67 20 483

+30 694 42 89 585

210 67 46 150

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.