Δεν υπάρχει ιδιοκτήτης που έχει αποκτήσει ακίνητο με στεγαστικό δάνειο χωρίς να έχει ασφαλίσει την κατοικία του προκειμένου να είναι καλυμμένος σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς.

Και αυτό διότι η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη είναι υποχρεωτική. Αυτό που δεν είναι υποχρεωτικό είναι το να ασφαλίσει κάποιος το ακίνητό του στην ασφαλιστική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο η τράπεζα από την οποία εκταμιεύτηκε το δάνειο. Το δικαίωμα αυτό του ιδιοκτήτη είναι απολύτως κατοχυρωμένο καθώς περιγράφεται αναλυτικά σε εγκύκλιο που έχει εκδώσει η Τράπεζα της Ελλάδας.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Το ότι κάποιος ασφάλισε το ακίνητό του κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή σεισμού στην ασφαλιστική της τράπεζας πριν από τρία, πέντε ή 10 χρόνια, δεν σημαίνει ότι λίγο πριν λήξει το τρέχον συμβόλαιο (σ.σ συνήθως ανανεώνεται σε ετήσια βάση) δεν έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία με άλλη ασφαλιστική.

Ποιος είναι ο λόγος που ενδεχομένως να κάνει κάτι τέτοιο; Το να εξασφαλίσει χαμηλότερο ασφάλιστρο ακόμη και για τις ίδιες καλύψεις. Μέσα από την έρευνα αγοράς, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καλύψει την κατοικία του με βάση και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δανειακή του σύμβαση και ταυτόχρονα να εξοικονομήσει -όπως προκύπτει από συγκεκριμένα παραδείγματα μεταφοράς ασφαλιστήριου συμβολαίου σε άλλη εταιρεία- ακόμη και πάνω από 100 ευρώ σε ετήσια βάση (σ.σ το όφελος προκύπτει ανάλογα με το ύψος του στεγαστικού δανείου, την αξία του ακινήτου και φυσικά τις καλύψεις που περιλαμβάνει το κάθε συμβόλαιο).

Πολλοί δανειολήπτες δεν γνωρίζουν το δικαίωμά τους αυτό (δηλαδή το να ασφαλίσουν το σπίτι τους σε όποια εταιρεία επιθυμούν ακόμη και αν η αγορά του ακινήτου έχει χρηματοδοτηθεί με στεγαστικό). Άλλοι το γνωρίζουν αλλά διστάζουν πιστεύοντας ότι θα συναντήσουν την άρνηση ή την απροθυμία του τραπεζικού υπαλλήλου να τους εξυπηρετήσει.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, την επιχειρηματολογία του υποψιασμένου δανειολήπτη εξασφαλίζει η εγκύκλιος 462 της Τράπεζας της Ελλάδας η οποία περιγράφει αναλυτικά όλα τα δικαιώματα του δανειολήπτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της τράπεζας. Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα σημεία της εγκυκλίου:

· Όταν ο δανειολήπτης προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που πληροί τις καλύψεις της δανειακής σύμβασης, αυτό πρέπει να γίνεται δεκτό χωρίς καμία καθυστέρηση.

· Επισημαίνεται στα πιστωτικά ιδρύματα ότι οφείλουν να αποφεύγουν κάθε μορφής παραπλανητική πώλησης προς δανειολήπτη με τον ισχυρισμό ότι μόνον το προωθούμενο από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα ασφαλιστήριο, πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής δανειακής σύμβασης

· Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν δύνανται να προβαίνουν σε αυτόματες χρεώσεις πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών δανειοληπτών για την εξόφληση ασφαλίστρων από συμβόλαια που έχουν συναφθεί με διαμεσολάβηση του πιστωτικού ιδρύματος, εφόσον ο δανειολήπτης έχει προσκομίσει ή έχει καθʼ οιονδήποτε τρόπο δηλώσει ότι θα προσκομίσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας- άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.

Ολόκληρη την εγκύκλιο με αριθμό 462, την οποία μπορείτε να επικαλεστείτε αν συναντήσετε αντίδραση από οποιονδήποτε, θα την βρείτε ΕΔΩ.

Πηγή : naftemporiki.gr